Högtemperaturkorrosionsproblem vid förgasning av biomassa och avfall

Project leader:
Rikard Norling, Swerea-KIMAB

Participating companies:
Sandvik Materials Technology
Sandvik Heating Technology
E.ON Gas Sverige
Elforsk
Cortus

©2018 High Temperature Corrosion centre at Chalmers University | Producerad av Tigerton